Osobnostní rozvoj

Čím mohu přispět k vašemu osobnostnímu rozvoji?

Do vztahů pomohu vnést pochopení, naslouchání a respekt k postoji druhých. Nastavím nový základ pro otevřené vztahy a šťastné prožívání přítomného okamžiku, ve kterém se tvoří jak minulost, tak budoucnost. Pomohu vám poznat a pochopit vaše obavy a strachy a odstranit tak to, co vám brání být v každém okamžiku vědomě sami sebou.

Budu vám průvodcem v tom, jak muž může objevit svou pravou sílu pro podporu ženy a rodiny při příchodu dítěte na svět a v péči o děti.

Pomohu vám položit nové základy partnerské komunikace jako klíč k prohlubujícímu se vztahu a skutečnému sdílení společné cesty se vším co k ní patří.

Společně budeme objevovat lineárnost mužů a cykličnost žen, formy vhodných a respektujících přístupů nejen v partnerských vztazích. Vnesu synergii do mezigenerační komunikace, odblokuji předávání zkušeností a společně vytvoříme prostor pro oživení vzájemné úcty.

Věřím, že nedostatek naslouchání, porozumění a pochopení mezi muži a ženami, mezi rodiči a dětmi, mezi generacemi a lidmi všeobecně stojí za příčinami mnoha problémů dnešní společnosti. Cestu vidím ve zvědomění  našeho rozhodování a jednání. Uvědomění si co skutečně chceme a nechceme. Poznání, pochopení a přijetí sebe sama nám umožní porozumět a pochopit svět kolem nás.

Chci pomoci tomu, abychom přestali jednat převážně reflexivně (na základě zažitých stereotypů) a místo toho začali jednat vědomě tady a teď. Dvě situace nejsou nikdy stejné. Mohou si být pouze velmi podobné, což může probudit reflexivní reakce na základě nabytých zkušeností z dřívějška. Naše jednání pak ale nemusí být adekvátní nastalé situaci a tím vzniká mnoho nedorozumění.

Těším se na vaše podněty a případné dotazy.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *